Безплатна доставка за поръчки над 50 лв.

Връщане и замяна

ОТКАЗ ОТ СТОКАТА

Съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия потребителят има право да върне поръчаните стоки в срок от 7 работни дни от получаването им. Връщане се приема само в случай, че стоката не е в нарушен външен вид, не е повредена нейната опаковка, не е използвана. Стоката, която се връща трябва да е в същия вид, в който е била получена.

РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Клиентът е длъжен да провери пратката в момента на доставката, за да установи дали тя съответства по количество и вид на поръчката. С приемане на поръчката се счита, че тя е изпълнена в договореното количество и вид. Ако има увреждане на външния вид на стоката в резултат на транспортирането е необходимо това да се отбележи в документа, удостоверяващ получаването на пратката.

При констатиране на дефект на даден продукт, клиентът има право да предяви претенция за отремонтиране на продукта. Срокът за ремонт е 30 дни. Ако в този срок продуктът не може да се ремонтира, то тогава той се заменя с нов.

Срокът за удовлетворяване на всички основателни гаранции е 30 дни. За да се предяви претенция за отстраняване на дефект на продукт в режима на гаранционното обслужване е необходимо да са спазвани всички инструкции на производителя за начина на експлоатация и съхранение. Подробните изисквания за употребата на продуктите можете да намерите в съответните раздели на Онлайн магазин Bebolino.